Restauratie

Restauratie en herontwikkeling van historische en monumentale panden zijn niet eenvoudig en vragen om creatieve oplossingen en kennis van zaken.

De kunst bij restauratie is om een oud gebouw te begrijpen. We trachten de stijl- en bouwkundige kenmerken te verklaren in de historische context en werken met respect voor het monument.

Het behoud van authentieke details en de sfeer van het pand zijn voornaam. Door voort te borduren op de aanwezige kenmerken ontstaat een natuurlijke harmonie.

Dit alles is mogelijk door een nauwe samenwerking met architecten en permanent overleg tussen de verschillende vakmensen onderling, de projectleiding, en de opdrachtgever (en agentschap Monumenten en Landschappen).

Onze erkenning: Klasse 5 O/cat D24

Onze projecten